Grässtråket stängt tills vidare!

Gräs­strå­ket 04R/22L stängt tills vida­re pga markska­dor orsa­ka­de av vild­svin.

TGL ej tillåtet för besökande fpl och hkp

Upp­re­pa­de start- och land­nings­öv­ning­ar, TGL, är ej tillå­tet för besö­kan­de flyg­plan och heli­kopt­rar.