Öppettider lörd/sönd/helg juni-aug kl 08–18

Under tiden 1 juni — 31 augusti änd­ras flyg­plat­sens öppet­ti­der enligt gäl­lande mil­jö­till­stånd till 08:00 - 18:00 på lör­dag, sön­dag och helg­dag. De kom­pletta tiderna enligt till­stån­det finns under Fly­gande besökare/Fakta om ESGE och på anslag i klubbstugorna.

Felaktig uppgift om nya Häglaredsmasten

I senaste rätt­ningen av Svenska Flyg­fält som kom v 713 ingick nytt blad för Borås flyg­plats ESGE. På detta blad är Häg­la­reds­mas­ten angi­ven till 1325 ft ö h (328 ft). Samma vecka lyf­tes de sista delarna av den nybyggda mas­ten … Läs mer

TGL ej tillåtet för besökande fpl och hkp

Upp­re­pade start– och land­nings­öv­ningar, TGL, är ej tillå­tet för besö­kande flyg­plan och helikoptrar.