Rättade länkar för färdplanering.

Län­karna till ARO flight­pla­ning och ARO/LFV AIP är nu åter fungerande.

Du fin­ner dessa verk­tyg via denna direkt­länk färd­pla­ne­ring , eller via menyn “Fly­gande besö­kare | Färd­pla­ne­ring” respek­tive “Fly­gande besö­kare | Väder”