Felaktig uppgift om nya Häglaredsmasten

I senaste rätt­ningen av Svenska Flyg­fält som kom v 713 ingick nytt blad för Borås flyg­plats ESGE. På detta blad är Häg­la­reds­mas­ten angi­ven till 1325 ft ö h (328 ft). Samma vecka lyf­tes de sista delarna av den nybyggda mas­ten upp, och den är nu 2009 ft ö h (994 ft). Detta inne­bär att Svenska Flygfält-bladet anger ca 660 ft/200 m för låg höjd på masten!

 I AIP står den gamla mas­ten på 2017 ft (1089 ft) kvar till­sam­mans med reserv­mas­ten, så den upp­gif­ten är i alla fall inte för låg.

Tänk på den nya mas­tens höjd om ni fly­ger öster om Borås. Jag har med­de­lat Svenska Flyg­fält att detta är en all­var­lig flyg­sä­ker­hets­risk och att de måste skicka ut en hand­rätt­ning omgående.