Felaktig uppgift om nya Häglaredsmasten

I senaste rättningen av Svenska Flygfält som kom v 713 ingick nytt blad för Borås flygplats ESGE. På detta blad är Häglaredsmasten angiven till 1325 ft ö h (328 ft). Samma vecka lyftes de sista delarna av den nybyggda masten upp, och den är nu 2009 ft ö h (994 ft). Detta innebär att Svenska Flygfält-bladet anger ca 660 ft/200 m för låg höjd på masten!

 I AIP står den gamla masten på 2017 ft (1089 ft) kvar tillsammans med reservmasten, så den uppgiften är i alla fall inte för låg.

Tänk på den nya mastens höjd om ni flyger öster om Borås. Jag har meddelat Svenska Flygfält att detta är en allvarlig flygsäkerhetsrisk och att de måste skicka ut en handrättning omgående.