Kommunikationer

BUSS
Från Borås cent­rum (Södra tor­get, Rese­cent­rum) går bus­sar cirka en gång i halv­tim­men till Via­reds indu­stri­om­råde. Där­ef­ter är det ca 10 minu­ters pro­me­nad till flyg­plat­sen. Se mer infor­ma­tion på Väst­tra­fiks hem­sida, www.vasttrafik.se.

Buss 48 och 49 mot Via­red, håll­plats Stjär­nan.
Där­ef­ter ca 700 m pro­me­nad på vägen, eller gena över gräs­slän­ten ner till flyg­plat­sen.
Total res­tid inkl pro­me­nad ca 23 minuter.

TAXI
– Taxi Borås,
tel 033–12 70 70, www.taxiboras.se
- Taxi Kurir, tel 033–12 13 14, www.taxikurir.se

BILUTHYRNING
När­maste bilut­hyr­ning finns i Borås stad. Här är några exem­pel:
- Hertz (Volvo), tel 033–15 16 45
- Avis, tel 033–12 65 00
- Europcar, tel 033–23 65 99
- Sixt Rent-a-car, tel 033–22 65 60
- Sta­toil, tel 033–13 24 40