Kost & logi


ÖVERNATTNING
Här är några exem­pel på boende i Borås. För övrig logi kon­takta Borås turistbyrå.

Hotell Sköna Nät­ter
Ven­dels­bergs­ga­tan 42, 504 55 Borås. www.hotellskonanatter.se

First Hotel Grand
Hall­bergs­plat­sen 2, 503 05 Borås. www.firsthotels.se

Hotel Scan­dic Plaza
Alléga­tan 3, 503 32 Borås. www.scandichotels.se

På flyg­plat­sen
På flyg­plat­sen finns ett antal stu­gor som kan hyras för över­natt­ning. Kon­takta Borås Segel­flyg­klubb, tel 033–25 43 58 eller 0720–10 95 00 för bokning.

FÖRTÄRING

Ella­går­den (lunch och kon­fe­ren­ser, även lördag-söndag)
20 min pro­me­nad, 1,6 km. Hitta på karta.
Gamla Ryssnäs­vä­gen 1. www.ellagarden.se

Lilla Mat­stäl­let (lunch)
25 min pro­me­nad, 1,9 km. Hitta på karta.
Via­reds­vä­gen 31. www.lillamatstallet.com

Två Koc­kar (lunch)
30 min pro­me­nad, 2,6 km. Hitta på karta.
Ryssnäs­ga­tan 15. www.2kockar.com