PPR för grässtråket t o m 14/6.

För gräs­strå­ket 04R/22L gäl­ler PPR t o m 14/6 18:00 pga repa­ra­tio­ner och mark­ar­be­ten på öst­ra sidan av strå­ket.