Grässtråket stängt tills vidare!

Gräs­strå­ket 04R/22L stängt tills vida­re pga markska­dor orsa­ka­de av vild­svin.