Flygplatsföreningen

Borås Flygplatsförening
Vindgatan 9, 504 64 Borås

KONTAKTPERSONER

Flygplatschef: Björn Svensson
tel 0708-15 86 11, flygplatschef@borasflygplats.se

Bitr. flygplatschef: Anders Rudsmark
tel 0738-51 53 92, bitrflygplatschef@borasflygplats.se

Tekniskt ansvarig: Simon Carlsson
tel 0705-20 35 62, teknikansvarig@borasflygplats.se

Bränsleansvarig: Hans Håkansson
tel 0703-58 70 73, 033-24 70 73, bransleansvarig@borasflygplats.se