OBS! Flygplatsen stängd 24–26/12

Enligt gäl­lan­de mil­jö­till­stånd hålls flyg­plat­sen stängd julaf­ton 24/12, jul­da­gen 25/12 och Annan­dag jul 26/12. Det­ta gäl­ler för all flyg­ning (utom land­ning med segel­flyg­plan) och för både sta­tio­ne­ra­de och gäs­tan­de flyg­plan.