PPR 2017–11-15–2018–04-15

Under vin­ter­sä­song­en 2017-11-15 — 2018-04-15 gäl­ler PPR för flyg­plat­sen pga vari­e­ran­de ban­sta­tus. Kon­tak­ta Flyg­plats­chef Björn Svens­son, tel 0708–158611 eller biträ­dan­de flyg­plats­chef Anders Ruds­mark, tel 0738–515392.