Miljö

På flygplatsen arbetar vi målmedvetet med att åstadkomma så liten miljöpåverkan som möjligt, både vad avser bränsleförbrukning, påverkan på mark och omgivning samt störningar för kringboende och annan verksamhet i närheten.

Våra ut- och inflygningsvägar är planerade så att våra grannar skall störas så lite som möjligt av buller och andra olägenheter som kan uppstå vid en flygplats med ganska livlig flygverksamhet som bedrivs här. Flygplatsen är öppen hela året, med vissa begränsningar i öppettiderna, se Flygande besökare.

Alla flygplan som har möjlighet flygs numera på blyfritt bränsle och vi arbetar kontinuerligt för att minska bränsleförbrukningen, bland annat genom att i den utsträckning som är möjlig satsa på moderna och mer bränslesnåla flygplan.