Webkurs hjärtstartare

När:
2021-03-01 kl. 19:00 – 20:30
2021-03-01T19:00:00+01:00
2021-03-01T20:30:00+01:00

Borås Flyg­plats­för­e­ning har köpt in två hjärt­star­ta­re typ Heart­si­ne SAM 350P. De kom­mer att pla­ce­ras i respek­ti­ve klubb­stu­ga i entrén. Webut­bild­ning i att hand­ha des­sa anord­nas genom RF-SISU Väst­ra Göta­land mån­dag 1 mars kl 19:00–20:30. Länk till utbild­ning­en kom­mer att fin­nas på flyg­klub­bar­nas hemsidor.