Rättade länkar för färdplanering.

Län­kar­na till ARO flight­pla­ning och ARO/LFV AIP är nu åter fun­ge­ran­de.

Du fin­ner des­sa verk­tyg via den­na direkt­länk färd­pla­ne­ring , eller via menyn “Fly­gan­de besö­ka­re | Färd­pla­ne­ring” respek­ti­ve “Fly­gan­de besö­ka­re | Väder”