Hög byggkran nordväst om flygplatsen 19/8 — 27/9

Under tiden mån­dag 19/8 — pre­li­mi­närt fre­dag 27/9 (v 34–39) kom­mer en mobil bygg­kran tid­vis att vara rest vid Viaredsvägen/Företagsgatan, ca 350 m NV om flyg­plat­sen. Arbe­te­na pågår mel­lan 07:00–20:00 LT mån­dag-tors­dag och 07:00–15:00 LT fre­dag. Kra­nen kan vara upp till 40 m hög (ca 50 m över flyg­plat­sen) och går då ige­nom den hin­der­fria ytan. Iakt­ta skärpt upp­märk­sam­het vid start och land­ning!