OBS! Flygplatsen stängd 6–7/7

Enligt gäl­lan­de mil­jö­till­stånd hålls flyg­plat­sen stängd lör­dag-sön­dag 6–7/7. Det­ta gäl­ler för all flyg­ning (utom land­ning med segel­flyg­plan) och för både sta­tio­ne­ra­de och gäs­tan­de flygplan.