OBS! Öppettider lörd/sönd/helg juni-aug kl 08–18

Under tiden 1 juni — 31 augusti änd­ras flyg­plat­sens öppet­ti­der enligt gäl­lan­de mil­jö­till­stånd till 08:00 — 18:00 på lör­dag, sön­dag och helg­dag. De kom­plet­ta tider­na enligt till­stån­det finns under Fly­gan­de besökare/Fakta om ESGE och på anslag i klubbstugorna.