PPR under tiden 15/11–15/4

PPR (Pri­or Per­mis­sion Requi­red) gäl­ler under tiden 15 november–15 april, pga ore­gel­bun­den snöröj­ning och vari­e­ran­de ban­sta­tus. Till­stånd läm­nas av flyg­plats­chef, 0708–158611, eller biträ­dan­de flyg­plats­chef, 0738–515392.