Taxi A stängd under vintern

Under vin­ter­pe­ri­o­den snöröjs inte taxi A (långa tax­i­ba­nan) från ban­bör­jan 04 till väst­ra sta­tions­plat­tan. Kon­trol­le­ra tax­i­ba­nans sta­tus vid PPR-förfrågan.