OBS! Flygplatsen stängd 24–26/12

Enligt gäl­lan­de mil­jö­till­stånd hålls flyg­plat­sen stängd fre­­dag-sön­­dag 24–26/12. Det­ta gäl­ler för all flyg­ning (utom land­ning med segel­flyg­plan) och för både sta­tio­ne­ra­de och gäs­tan­de flygplan.

TGL ej tillåtet för besökande fpl och hkp

Upp­re­pa­de start- och land­nings­öv­ning­ar, TGL, är ej tillå­tet för besö­kan­de flyg­plan och helikoptrar.