Banändljus saknas på rullbanan

Obser­ve­ra vid mör­ker­flyg­ning på flyg­plat­sen att rull­ba­nan är för­sedd med röda ljus endast i slu­tet av utrull­nings­om­rå­det i respek­ti­ve banände.