Kost & logi


ÖVERNATTNING
Här är någ­ra exem­pel på boen­de i Borås. För övrig logi kon­tak­ta Borås turist­by­rå.

Hotell Skö­na Nät­ter
Ven­dels­bergs­ga­tan 42, 504 55 Borås. www.hotellskonanatter.se

Qua­li­ty Hotel Grand
Hall­bergs­plat­sen 2, 503 05 Borås. www.nordicchoicehotels.com

Hotel Scan­dic Pla­za
Alléga­tan 3, 503 32 Borås. www.scandichotels.se

På flyg­plat­sen
På flyg­plat­sen finns ett antal stu­gor som kan hyras för över­natt­ning. Kon­takta Borås Segel­flyg­klubb, tel 033–25 43 58 eller 0720–10 95 00 för bok­ning.

FÖRTÄRING

Lil­la Mat­stäl­let (lunch)
25 min pro­me­nad, 1,9 km. Hit­ta på kar­ta.
Via­reds­vä­gen 31. www.lillamatstallet.com

Två Koc­kar (lunch)
30 min pro­me­nad, 2,6 km. Hit­ta på kar­ta.
Ryssnäs­ga­tan 15. www.2kockar.com