Flygplatsföreningen

Borås Flyg­plats­för­e­ning
Vind­ga­tan 9, 504 64 Borås

KONTAKTPERSONER

Flyg­plats­chef: Björn Svens­son
tel 0708–15 86 11, flygplatschef@borasflygplats.se

Bitr. flyg­plats­chef: Anders Ruds­mark
tel 0738–51 53 92, bitrflygplatschef@borasflygplats.se

Tek­niskt ansva­rig: Simon Carls­son
tel 0705–20 35 62, teknikansvarig@borasflygplats.se

Bräns­le­an­sva­rig: Leif Gustafs­son
tel 0734–21 30 60, bransleansvarig@borasflygplats.se

Kas­sör: Johan Gus­tavs­son
tel 0704–261332, ekonomi@borasflygplats.se