Färdplanering

Här finns någ­ra län­kar till använd­ba­ra sidor för din färdplanering:

» LFV flight plan­ning cent­re (TAF / METAR / NOTAM m.m.)
» LFV AIP
» LFV Karta
» LFV Drönarkarta
» Eurocon­trol EAD Basic
» NOTAM Info
» Flygkartan.se

ESGE i Svens­ka Flyg­fält kan du se här:


Flyg­vä­gar och trafikvarv

Pro­ce­du­rer och fra­se­o­lo­gi för Borås Flyg­plats 210511

Flyg­platskar­ta

Sche­ma­tisk bild över flyg­plat­sens layout.
Klic­ka för att för­sto­ra kar­tan (öpp­nas i nytt fönster/flik).