Author Archives: Leif Gustafsson

Lokala Säkerhetsregler procedurer och fraseologi för Borås Flygplats 240625

Nu finns det ett nytt doku­ment kal­lat “Lokala-Sakerhetsregler-procedurer-och-fraseologi-for-Boras-Flygplats-240625.pdf” upp­lagt på hem­si­dan under Färdplanering.