Flygklubbarna

Så här kan du kom­ma i kon­takt med de flyg­klub­bar som hål­ler till på Borås flygplats.

Borås Flyg­klubb (BFK):
tel 033–25 41 67, info@borasflygklubb.se, www.borasflygklubb.se

Borås Ult­ralätt Flyg­klubb (BUFK):
tel 033–25 41 67, info@bufk.se, www.bufk.se

Borås Segel­flyg­klubb (BSFK):
tel 033–25 43 58, info@bsfk.com, www.bsfk.com