Flygplatskarta

Sche­ma­tisk bild över flyg­plat­sens layout.
Klic­ka för att för­sto­ra kar­tan (öpp­nas i nytt fönster/flik).