Procedurer och fraseologi för Borås Flygplats

Nu finns det ett nytt doku­ment kal­lat “Pro­ce­du­rer och fra­se­o­lo­gi för Borås Flyg­plats 210511.pdf” upp­lagt på hem­si­dan under Färdplanering.