Färdplanering

Här finns några länkar till användbara sidor för din färdplanering:

>> LFV flight planning centre (TAF / METAR / NOTAM m.m.)
>> AIP

>> Flygkartan.se

ESGE i Svenska Flygfält kan du ladda ner här:


Flygvägar och trafikvarv:

Bild in här