Färdplanering

Här finns några län­kar till använd­bara sidor för din färdplanering:

» LFV flight plan­ning centre (TAF / METAR / NOTAM m.m.)
» AIP

» Flygkartan.se

ESGE i Svenska Flyg­fält kan du ladda ner här:

Flyg­vä­gar och trafikvarv:

Bild in här