Fakta om ESGE

Här presenteras den information du behöver för att flyga till Borås flygplats.
Se även Väder och Färdplanering.

Koordinater
Latitud / Longitud:
57.695599 / 12.842800
57 41.735916 N / 12 50.568008 E
N 57°41’44 / E 012°50’34
57414400N, 012504200E

Radiokommunikation
Borås flygplats har flygradiofrekvens 123,525 MHz.
Flygplatsen har ingen schemalagd bemanning, men start och landning är möjlig med blind sändning på frekvensen under de tider som anges nedan.

Banor
Asfalterad rullbana: 800 x 18 m, 04L / 22R.
Taxibanor: A, B, C. Instruktion och procedurer för taxibansystemet vid Borås flygplats finns att ladda ned här (Se Procedurer för taxibanor).
Grässtråk: 800 x 50 m, 04R / 22L
Referenskod 1A.
Lågintensiva banljus rullbana, tänds med bärvåg 123,525 MHz i 10 sek.
Höjd: 179 möh / 588 ft MSL

Öppettider
Flygning får ske:
– måndag–torsdag kl 07.00–22.00
– fredag 07.00–20.00
– lördag–söndag samt helgdagar under september–maj kl 08.00–20.00
– lördag–söndag samt helgdagar under juni–augusti kl 08.00–18.00

Flygning får EJ ske:
– långfredag, påskafton
– pingstafton, pingstdagen
– midsommarafton
– första sammanhängande lördag–söndagen i juli månad
– julafton, juldagen, annandag jul

TGL
Upp­re­pade start– och land­nings­öv­ningar, TGL, är ej tillå­tet för besö­kande flygplan och helikoptrar.

PPR
PPR (Prior Permission Required) gäller under tiden 15 november–15 april    p g a oregelbunden snöröjning och varierande banstatus.

Inflygning och start
Trafikvarvshöjd 1600 ft MSL.
Undvik överflygning av bullerkänsliga områden SV och NO om flygplatsen (i banans längdriktning). Se markering på flygplatskarta och Svenska Flygfält.
Vid start RWY 22, sväng vänster kurs 180° snarast möjligt, för att undvika överflygning av bullerkänslig bebyggelse.
Segelflygplan högervarv till stråk 04R.
Grässtråket är mjukt vid nederbörd.
Master 1412 och 2107 ft MSL, 7 NM (13 km) bäring 76° från flygfältet.

Landningsavgifter
För närvarande tas inte landningsavgift ut av besökande flygplan.

Övrigt
På flygplatsen förekommer ofta livlig flygverksamhet.
Parkering för gästande flygplan, se flygplatskartan.